Kto jest przewoźnikiem odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków związanych z SENT i ponosi karę za ewentualne błędy?

Zgłoszeń do systemu SENT dokonuje albo przedsiębiorca, albo osoba do tego upoważniona. Może to być pracownik, który ma prawo do powołania innego podmiotu lub przewoźnika, chociażby do potwierdzenia dostawy. Ale przewoźnik może zlecić wykonanie przewozu innemu przewoźnikowi. Rozkład obowiązków rodzi wiele pytań w kontekście ewentualnych błędów w systemie – kto jest za nie odpowiedzialny i […]

więcej