Termin na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy mija 15 lipca 2022 roku

8 czerwca 2022 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ogarniętej konfliktem zbrojnym. Według nowych przepisów, przedsiębiorstwa powierzające wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy mogą zrobić to do 15 lipca 2022 roku. Kto powinien złożyć powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy? Obowiązek złożenia powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy spoczywa na pracodawcy, […]

więcej