Nowe opłaty na Węgrzech- System HU-GO

Opłaty drogowe na Węgrzech w 2013 roku- HU-GO Od 1 lipca br. Węgy wprowadziły elektroniczny system opłat drogowych. System ten nazywa się HU-GO i obejmuje swoim zasięgiem 6513 kilometrów dróg krajowych oraz autostrad. Do jego powstania przyczyniły się rosnące potrzeby finansowe związane z utrzymaniem w dobrym stanie węgierskiej cieci dróg publicznych. HU-GO zastąpił dotychczasowe e-winiety […]

więcej