Jak odzyskać pieniądze z systemu viaTOLL? Termin składania wniosku mija 30 września 2022 r.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot środków z wygaszonego już systemu viaTOLL, a także kaucji za urządzenie viaBOX (OBU). Według art. 12 ustawy z 6 maja 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087 ze zm.) […]

więcej