Skip to content

Regulamin/ Cookie Policy

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Bloga  https://poradnikprzewoznika.pl/

Korzystanie ze Bloga oznacza akceptację Regulaminu.
§ 1 Definicje
1. Administrator – administratorem Bloga jesthttps://poradnikprzewoznika.pl   , który znajduje się na serwerzeHetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germanyzwany dalej Aministratorem
2. Właściciel – Właścicielem Bloga jest Łukasz Gmys
3. Blog- przez Bloga rozumie się cały serwis  https://poradnikprzewoznika.pl tj. artykuły i komentarze.
4. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga.
5. Komentarze – wpisy użytkowników pod artykułami .
§ 2 Zasady podstawowe
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze Bloga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu.
1. Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych włącznie z profilowaniem oraz w celach analitycznych.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane we wspomnianych celach do momentu poinformowania Adminstratora o ograniczeniu ich przetwarzania.
4. Dane które przekazujesz podawane są dobrowolne.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:
o Dostępu do treści Twoich danych osobowych
o Sprostowania danych osobowych
o Usunięcia danych osobowych
o Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
o Przenoszenia danych
o Sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania w tym do ich profilowania
o Wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych,
6. By skorzystać z przysługujących Ci praw wystarczy, że poinformujesz nas o tym drogą mailowa na adres: lukasgmys[at]gmail.com
§ 3 Użytkowanie Bloga
Lista rzeczy zakazanych
Blog może być używany dla celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabrania się zamieszczania na Blogu jakichkolwiek treści lub linków do treści, które:
1. są sprzeczne z prawem,
2. naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
3. są uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
4. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
5. zawierają treści pornograficzne,
6. zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowane przez Użytkowników,
7. zawierają odnośniki do innych stron www, umieszczone bez zgody Administratora Bloga,
8. treści naruszających dobre imię Właściciela serwisu oraz innych podmiotów.
9. wszelkie skargi, informacje o naruszeniu Regulaminu i wnioski o usunięcie wiadomości należy zgłaszać do Administratora.
§ 4 Administrator
1. Administrator może nie zamieszczać, usuwać lub moderować treści łamiące Regulamin bez uzasadniania swoich decyzji i informowania o nich.
2. Od decyzji Administratora dotyczącej niezamieszczania, moderowania i usuwania wypowiedzi nie przysługuje odwołanie.
3. Administrator może przenosić i arbitralnie kasować tematy oraz wypowiedzi bez podawania przyczyn.
4. Administrator ma prawo publicznie lub poprzez prywatną wiadomość upomnieć Użytkownika łamiącego Regulamin.
5. Administratorowi według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
§ 5 Zasady zamieszczania komentarzy pod artykułami Bloga
1. Komentarze mogą zamieszczać Użytkownicy Bloga.
2. Komentarze muszą być zgodne z Regulaminem Bloga.
3. Komentarze nie mogą być agresywne i obraźliwe względem innych Użytkowników Portalu czy osób trzecich.
4. Komentarze mogą być oceniane przez innych Użytkowników.
5. Komentarze o charakterze reklamowym lub spamu nie będą zamieszczane lub będą niezwłocznie usuwane.
6. Komentarze powinny być zgodne z tematyką danej kategorii.
7. Użytkownik nie powinien powielać jednego tematu (wątku) w kilku działach.
8. Komentarze powinny być pisane poprawnie gramatycznie i ortograficznie, bez wyraźnych powodów tekst nie powinien być pisany WIELKIMI LITERAMI. Wiadomości rażąco naruszające normy językowe mogą być moderowane lub niezamieszczane przez Administratora.
§ 6 Prawa autorskie
Zabrania się kopiowania materiałów ze Bloga bez zgody Administratora serwisu.
§ 7 Odpowiedzialność Użytkownika
1. Użytkownik może zamieszczać na Blogu w formie komentarzy treści i materiały, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich.
2. Z momentem umieszczenia w komentarzach na Blogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Właścicielowi serwisu licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonych treści.
3. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Bloga. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze Bloga osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Bloga lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.
5. Za wszelkie zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Blogu wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Właściciel Bloga nie ponosi odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach do artykułów (czy pytaniach do eksperta), jak również za następstwa ich zamieszczenia.
§ 8 Właściciel, Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
1. wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników na Blogu jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
2. treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników,
3. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie.
§ 9 Odpowiedzialność Administratora, Właściciela Bloga
Właściciel, Administrator Bloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Bloga, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji związanych z wydatkami finansowymi, wyborem drzwi oraz ich użytkowaniem. Dane i informacje publikowane na Blogu pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł. Strona dokłada starań, by publikowane informacje były prawdziwe, ale nie możemy wykluczyć błędów i podania nieprawdziwych informacji. Prezentowane na Blogu artykuły są subiektywnymi opiniami ich autorów oraz prezentacją ich osobistej wiedzy i poglądów. Nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
§ 10 Uwagi końcowe
1. Właściciel Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności ? cywilnej, karnej i administracyjnej ? za korzystanie przez użytkowników z Bloga w sposób sprzeczny z zaleceniami Regulaminu.
2. Aktualny regulamin zamieszczany jest na Blogu https://poradnikprzewoznika.pl/regulamin/. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
3. Komentowanie jest niemożliwe
4. Korzystanie z Portalu Planeta Transportu, oznacza że wyrażasz zgodę i akceptujesz zasady niniejszej Polityki prywatności i „cookies”. Jeśli nie zgadzasz się, z którąkolwiek z powyższych zasad prosimy o natychmiastowe opuszczenie Portalu i niekorzystanie z niego.

§ 11 Polityka cookie
1. Niniejsza Polityka dotyczy plików cookie i odnosi się do stron internetowych na domenie https://poradnikprzewoznika.pl
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Bloga internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookie zawierają:
o Nazwę Bloga internetowej
o Czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym
o Adres IP komputera
o Unikalny Identyfikator urządzenia
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
• utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podBlogu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5.W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
6.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Bloga informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron internetowych reklamodawców oraz partnerów.
9. Korzystamy z produktów Google, Analytics, Tag manager, AdWords
10.Google Analytics generuje informacje statystyczne na temat korzystania ze Bloga za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje uzyskane w odniesieniu do naszej Bloga internetowej są używane do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
Czy można wyłączyć lub zablokować pliki cookies?
Oczywiście! Jeżeli nie chcesz aby Twoja przeglądarka gromadziła pliki cookies, możesz w każdej chwili zmienić jej ustawienia. Proszę jednak pamiętać, że może to prowadzić do pewnych utrudnień w korzystaniu ze Bloga internetowej. Polecamy odwiedzenie sekcji pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zmienić jej ustawienia. Poniżej zamieszczamy linki kierujące bezpośrednio do instrukcji zarządzania plikami cookies odpowiednio dla producentów przeglądarek:
Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647