Nowe_zasady_przewozenia_pieniedzy_przez_granice_UE_Poradnik_Przewoźnika

Jakie obowiązki ma osoba przewożąca przez granice UE powyżej 10.000 EUR?