Faktoring w transporcie za i przeciw

Czy opłaca się korzystać z faktoringu w transporcie?