Zmiany w prawie o ruchu drogowym

Zmiany w prawie o ruchu drogowym od 6 grudnia 2019