Nieterminowe regulowanie zobowiązań w transporcie

Co zrobić aby nie dopuścić do przedawnienia wierzytelności?