Odpowiednie zabezpieczenie finansowe do licencji na transport drogowy