wprowadzają kary za odbiór przez kierowcę regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie

Niemcy Kary odpoczynek w kabinie