Jak Europa Zachodnia walczy z noclegami w kabinie

Zakazy odbywania tygodniowej przerwy w ciężarówce