przewoznik

Utrata dobrej reputacji przez przewoźnika