System zielonej karty, dodatkowe OC, kraje i przepisy regulujące

0.0 00 System zielonej karty ma za zadanie zapewnić osobom, które zostaną poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, otrzymanie należnego im odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą. Wejście w życie systemu sprawiło również, że nie musimy kupować kolejnych polis OC, przekraczając granicę każdego kolejnego państwa, które do niego dołączyło. Biura Narodowe Kraje, […]

więcej